Громадська організація

Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій

+38 096 87 87 260, +38 095 90 05 808
afcamato@gmail.com

Законодавство

Надходить багато скарг на необ’єктивну оцінку визначення групи інвалідності по лінії МСЕК.
Чи можна оскаржувати такі несправедливі рішення? – «Так». 
Згідно п. 23, 24 «Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності» (затверджене Постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317):
У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до обласної, Київської центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я. 
Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилає у 3-х денний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.
Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ. МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або Київській міській або обласній комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інших заходів впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи.
Також рішення медико-соціальної експертної комісії також може бути оскаржене до суду шляхом подання адміністративного позову про визнання рішення МСЕК незаконним. Відповідачем у даній справі буде відповідна МСЕК. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" медико-соціальні експертні комісії перебувають у віданні Міністерства охорони здоров'я України, а висновки медико-соціальних експертних комісій про умови й характер праці інвалідів є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.
Адміністративні справи з приводу оскарження рішення МСЕК, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження)позивача.
Отже, для оскарження рішення МСЕК в судовому порядку вам необхідно звертатися до адміністративного суду за місцем Вашого проживання з позовною заявою про визнання рішення МСЕК незаконним. 
 
п. 13.1. ст. 13. Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 (Далі Закону) учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) у порядку, визначеному цим Законом.
п. 13.2. ст. 13 цього Закону розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування  зменшується  на  50   %,  за  умови,  що страхувальником  є  громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 см.куб включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.
 
 
Top