Громадська організація

Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій

+38 096 87 87 260, +38 095 90 05 808
afcamato@gmail.com
Четвер, 22 січня 2015 12:24

Які пільги й соціальні гарантії передбачено для військових, котрі брали участь в АТО та членів їхніх сімей

Автор 
Оцініть цей матеріал
(1 голос)

Які пільги й соціальні гарантії передбачено для військових, котрі брали участь в АТО, і членів їхніх сімей

             Після отримання статусу учасника бойових дій, військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці) будуть мати пільги, що передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та іншими законодавчими актами:

1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

7) безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

         Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

23) Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

24) Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

25) Додатково учасникам бойових дій виплачується щомісячна цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн. незалежно від розміру інших виплат, пенсій та надбавок тощо.

         Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

26) Військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

         Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»

27) Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

        Постанова КМУ «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»

Довідка: розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складає

01.01.2015 – 30.11.2015 01.12.2015 – 31.12.2015
949 грн. 1074 грн.

28) Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

       Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

29) Для реабілітації учасників бойових дій держава гарантує забезпечення:

- виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації,

- послугами медичної реабілітації,

- санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.

         Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

30) Самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку. «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

31) Гарантоване збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності з одночасним отриманням грошового забезпечення військовослужбовця. Закон України до фактичного дня демобілізації «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодекс законів про працю України.

32) Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Постанова Кабінету міністрів України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

33) Поновлення студентів у відповідному навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.

         Закон України «Про вищу освіту» .

34) Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

35) Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою, при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Після змін до законодавства особи в статусі добровольця і отримують ті самі пільги, що й військовослужбовці.

 ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

        Військовослужбовець не зобов’язаний подавати заяву за місцем своєї реєстрації. Особа може подати заяву на отримання ділянки в будь-якому населеному пункті. Для цього необхідно звернутись до органу місцевого самоврядування, де він хотів би отримати ділянку.

       Документи, які слід подати для отримання земельної ділянки:

 •       Копія посвідчення учасника бойових дій
 •         Заява

         Щоб перевірити, чи є вільні ділянки в обраній військовослужбовцем місцевості необхідно звернутись до місцевих органів самоврядування такого населеного пункту. Вся переписка має

вестись письмово з вимогою надати письмову відповідь. Також можна звернутись до територіального відділення Державного агентства земельних ресурсів, направивши туди запит про отримання публічної інформації.

         Відповідно до пункту 14 статті 12 ЗУ «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту» учасник бойових дій має право на першочергове отримання житла.

         Розмір житлової площі, на яку виникає право - 13,65 кв.м научасника бойових дій, дітей, дружину, кожу особу, з якою він спільно проживає.

         Право на житло виника,якщо:

1.проживаєте у приміщенні не відповідає встановленим санітарним та технічним умовам.

Невідповідність умовам всатновлюється:

 • Інженерно-технічними працівниками ЖЕО
 • Представниками громадськості

      Невідповідність умовам підтверджується:

 • Актом обстеження стану будинку з відповідними висновками,
 • Технічним паспортом будинку з даними про його фізичнузношеність
 • Висновком проектної та науково-дослідної організації (занеобхідності) щодо технічного стану будинку/приміщення та про неможливість/недоцільність проведення кап ремонту
 • Висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічноїслужби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним нормам.
 • забезпечений жилою площею меншого встанволеного розміру(визначаєть депутатами міськиз рад разом з профспілками).

2.хворієте на тяжку форму хвороби, у звязку з чим не можетепроживати в комунальній квартирі або в одній кіманті з іншими членами сімї.

3.проживаєте у гуртожитку.

4.проживаєте за догором піднайму в будинках державного абогромадського житлового фонду або найму жилого приміщення в будинках.

5.проживаєте по дві і більше сімї в одній кімнаті або особирізної статі старші за 9 років (крім подружжя).

6.проживаєте більше 5 років у будинках(квартирах) задоговором найму, що належать особі на права приватної власності.

         ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЖИТЛА

 1. Звернутися до відділу, який зараховує на квартооблік,отримати бланк заяви та попередню консультацію житлово-будівельних кооперативів.
 2. зібрати необхідні документи та подати до відділу, що зараховує на квартооблік.
 3. Отримати рішення про зарахування на облік після закінчення місяця з моменту здачі документів.
 4. Отримати письмову відповідь про дату взяття на облік, виду та номеру черги або підстав відмови у заяві.
 5. Дочекатися своє черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла.

6. Отримати ордер на жиле приміщення.

       ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАЧІ

Учасники   бойових дій, які не продовжують   службу в ЗСУ

Учасники   бойових дій, які продовжують   службу за контрактом

Заява   про взяття наквартирний облік

Рапорт   про зарахування на квартирний облік

Довідка   з місця проживання про реєстрацію   та склад сімї (Ф-3)

Довідка   з місця проживання про реєстрацію   та склад сімї (Ф-3)

Довідка   про те,чи перебувають члени сімї на квартирному обліку за   місцем роботи

Витяг   з наказу про призначення до   військової частини

Копії паспортів всіх повнолітніх членів сімї   (ст. 1, 2, 10,11)

Витяг   з послужного спискувійськової справи

Акт   обстеження житлових умов

Довідка   про проходження військової служби з військової частини (Ф-5)

Засвідченні   копії свідоцтв про одруження, розлучення, народження дітей

Довідка   про склад сімї з військової частини (Ф-7)

Якщо   квартира приватизована –копія технічного паспорту та копія   документу про правовласності на житло

Довідка   з останнього місця військової служби про перебування   на увартирному обліку

Довідка   про невідповідність жилого приміщення санітарним та технологічним умовам

Довідки   з попередніх місць служби про отримання (неотримання) житла (або їхзавірені копії)

Якщо   проживаєте за договором піднайму–копія такого договору,засідчена в ЖЕК

Довідка,   чи перебувають члени сімї на квартирному обліку за місцем проживання (роботи)

Якщо   проживаєте за договором найму житлового приміщення державного або   громадського житлового фонду –копія договору   між наймачем та власником

Ксерокопії   паспортів членів сімї, свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб

Якщо   у особи наявна тяжка хвороба хронічного захворювання –оригінал медичного висновку (форма 3)ЛКК

Документи,   що підтверджують першочергове, позачергове право на житло

Копія   посвідчення учасника бойових дій

         КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?

Мобілізовані   військовослужбовців та члени їх сімей

Військовослужбовців за контрактом та члени їх сімей

За   місцем проживання

За   місцем роботи

До  виконкомів Рад народних   депутатів

До   підприємств, організацій,   установ, що   мають житловий фонд   і ведуть житлове будівництво або   мають пайову участь у житловому будівництві

Житлова комісія військової частини

Інформація щодо призначення одноразової грошової допомоги 
 Одноразова грошова допомога  призначається у випадках:
-  загибелі (смерті),
- . інвалідності;
-  часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
 Призначається:
-  військовослужбовцям;
-  військовозобов’язаним та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.
Одноразова грошова допомога  виплачується відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. No 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті)…»
 Право на отримання одноразової грошової допомоги  мають:
- у разі загибелі (смерті) бійця – члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого);
- у разі поранення / встановлення інвалідності – військовослужбовці, особи, звільнені з  військової служби, військовозобов’язані або резервісти одноразової грошової допомоги  оформлюється та виплачується;
– членам сімей, батькам та утриманцям загиблого (померлого), особам, звільненим з військовоїслужби – через обласні військові комісаріати (Київський міський військовий комісаріат);
– військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – через військові частини , яких вони проходять службу або збори.
 Розміри одноразової грошової допомоги:
- у разі загибелі (смерті) — 609 тис. грн. (дружина/чоловік, діти/батьки);
-  у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби:
 за 1 групу — 304,5 тис. Грн
 за 2 групу — 243,6 тис. Грн.
за 3 групу — 182,7 тис. грн.
У разі встановлення інвалідності в період проходження військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі,звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби:
 за 1 групу — 146,2 тис. грн.
 за 2 групу — 109,6 тис. грн.
 за 3 групу — 85,3 тис. грн.
У разі встановлення військовозобов’язаному або резервісту інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві:
- за 1 групу — 146,2 тис. грн.
- за 2 групу — 109,6 тис. грн.
- 3 групу — 85,3 тис. грн.
Розмір одноразової грошової допомоги  встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:
- від 85,3 тис. грн. залежно від ступеня втрати працездатності;
У разічасткової втрати працездатності
- від 60,9 тис. грн. залежно від ступеня втрати працездатності;
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
- у відсотках від 60,9 тис. грн.
Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється:
- вчинення злочину або адміністративного правопорушення;
- вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
- навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
- подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
Порядок призначення та виплати допомоги:
- особи, які мають право на ОД звертаються з документами у обласний військовий комісаріат/ військовослужбовці – у військову частину);
- перевірки документів та передача в Департамент фінансів Міноборони для розгляду їх Комісією Міноборони з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
- документи розглядаються Комісією та подаються до Міноборони для прийняття рішення про призначення одноразової грошової допомоги;
- після рішення Міністром оборони, кошти надсилаються у обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.
Перелік документів на одержання одноразової грошової допомоги разі загибелі (смерті) військовослужбовця:
1. заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей — іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
2. копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);
3. витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);
4. копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина);
5. для виплати одноразової допомоги сім’ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції — копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї);
6. для інших випадків — копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї), копія постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), акт розслідування щодо обставин загибелі військовослужбовця складається командиром військової частини або військовою службою правопорядку Збройних Сил України або правоохоронними органами (прокуратурою, міліцією, Службою безпеки України));
7. копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста (ЖЕК, або КЕЧ);
8. витяг із послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (видає військова частина);
9. копія свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
10. копія свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
11. копія свідоцтва про народження військовослужбовця — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
12. копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
13. копія ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї;
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.
Перелік документів на одержання одноразової грошової допомоги у разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:
1. заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
2. копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
3. копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
4. копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
5. витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби – копія військового квитка (для звільнених із служби);
6. копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
7. копія ідентифікаційного коду отримувача.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати

 

Державна служба України з питань ветеранів, інвалідів та учасників Антитерористичної операції (01601, м. Київ, Музейний провулок, 12)
тел.:(044) 281-08-48
(044) 281-08-50
(044) 281-08-48

http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/silovikam-obicyayut-derzhavnu-pidtrimku/

Останні зміни Четвер, 10 грудня 2015 17:33

Top